Categories
Khairat

Khairat Kematian

Home » Blog » Khairat » Khairat Kematian

Manfaat Khairat Kematian

Dalam menjaga kebajikan pelanggan, Halo Telco melalui saluran Halo Prihatin telah mengambil inisiatif terbaik dengan menyediakan khairat kematian kepada waris pelanggan Halo Telco yang meninggal dunia. Bantuan yang diberikan ini adalah bernilai di antara RM 800 – RM 1200 khas kepada rakan niaga dan juga pengguna Halo Telco.

Semua pengguna simkad Halo Telco layak untuk dapat bantuan khairat kematian bantuan ini kami berikan adalah untuk meringankan beban waris pengguna simkad Halo Telco.

Sekalung tahniah dan terima kasih kepada CEO dan juga pengurusan Halo Telco kerana memberikan sokongan yang positif dalam membuat kebajikan dan semoga usaha ini dirahmati oleh Allah SWT.

Penerangan Manfaat Khairat Kematian Halo Telco

Sehingga RM1,200 dalam manfaat khairat kematian yang boleh dituntut sekiranya berlaku kematian seorang anggota Halo Telco.

TERMA & SYARAT

 1. Manfaat ini akan berkuatkuasa mulai 1 April 2020 dan seterusnya.
 2. Tempoh permohonan adalah seperti berikut:
  • Semua ahli sedia ada yang didaftarkan sebelum 31 Mac 2020 berhak mendapat manfaat ini, dengan melanggan pelan M6 atau M10 selama 6 bulan berturut-turut.
  • Semua ahli yang didaftarkan pada atau selepas 1 April 2020 mesti melanggan pelan M6 atau M10 untuk 6 bulan berturut-turut.
 3. Berikutan tempoh permohonan, ahli dikehendaki melanggan pelan M6 atau M10 setiap bulan. Langganan dikira bulan sebelumnya untuk menentukan kelayakan manfaat untuk semasa bulan (contoh: Langgan M6 atau M10 pada Oktober 2019, November 2019, Disember 2019, Januari 2020, Februari 2020 dan Mac 2020 layak mendapat faedah ini pada April 2020)
 4. Ahli-ahli yang mempunyai lebih dari satu akaun di Halo Telco perlu mengekalkan Langganan M6 atau M10 setiap bulan dalam mana-mana satu (1) MSISDN tunggal (Nombor Telefon) untuk layak mendapat manfaat ini.
 5. RM1,200 dan RM800 Manfaat Khairat Kematian akan dituntut oleh penerima sekiranya kematian melibatkan Anggota HaloTelco.
 6. Ahli-ahli yang mengekalkan pelan bulanan pelan M6 dapat menikmati faedah ini dengan jumlah bayaran sebanyak RM800 SAHAJA.
PelanM6M10
Manfaat Khairat KematianRM800RM1200
 1. Jumlah penuh RM1,200 hanya akan dibayar dalam pelan langganan 6 bulan berturut-turut M10.
  • Senario 1 = Jumlah dibayar adalah RM800
PelanM10M10M6M10M6M10
BULANJANUARIFEBUARIMACAPRILMEIJUN
Dalam tempoh 6 bulan berturut-turut apabila terdapat langganan M6 yang dibuat, jumlah yang perlu dibayar kepada ahli yang meninggal dunia akan mengikuti kadar M6 iaitu RM800
 1. Jumlah penuh RM1,200 hanya akan dibayar dalam pelan langganan 6 bulan berturut-turut M10.
  • Senario 2 = Jumlah dibayar adalah RM1200
PelanM10M10M10M10M10M10
BULANJANUARIFEBUARIMACAPRILMEIJUN
Semasa 6 bulan berturut-turut dengan semua pelan Rancangan M10, jumlah yang perlu dibayar sekiranya berlaku kematian ahli akan mengikuti kadar M10 iaitu RM1,200.
 1. Kelayakan untuk faedah ini adalah tertakluk kepada ketepatan maklumat peribadi pelanggan seperti ID / Kad Pengenalan / ID Polis / ID Perisai yang dimasuki pada titik pendaftaran.
 2. Manfaat ini bermula dan berakhir berdasarkan setiap bulan kalendar. (Contoh: 1 April hingga 30 April).
 3. Faedah ini dibuka untuk semua ahli yang berumur 18 tahun dan ke atas. Mana-mana Ahli baru berdaftar selepas 1hb April 2020 yang berumur 60 tahun dan ke atas tidak layak untuk faedah ini. Jika ahli berdaftar sebelum 60 tahun dan kejadian yang berlaku pada umur 63 tahun, manfaat ini masih layak selagi ahli almarhum mematuhi keperluan tersebut.
 4. Tuntutan itu hendaklah dibuat dalam tempoh 60 hari dari kematian.
 5. Sekiranya berlaku kematian, hak ini akan dikeluarkan dan di berikan kepada Ahli almarhum seperti yang dinamakan oleh Ahli almarhum. Sekiranya Manfaat Khairat Kematian tidak dinamakan oleh Ahli, hak ini akan dikeluarkan kepada Pasangan, anak atau terdekat keluarga terdekat. Semua Ahli digalakkan untuk mengemas kini sekurang-kurangnya 2 maklumat ahli keluarga mereka dalam SISTEM.
 6. Setiap ahli (NRIC) berhak menerima tuntutan seumur hidup tanpa mengira jumlah ahli ID. Sekiranya terdapat lebih daripada 1 borang tuntutan yang dikemukakan, tuntutan hanya akan diluluskan mengikut pendaftaran ID pertama.
 7. Faedah ini terhad kepada RM200,000 dan berakhir pada 31 Disember 2020.
 8. Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu yang diberikan, tuntutan tersebut akan menjadi batal dan tidak sah.
 9. Proses tuntutan adalah dalam masa 30 hari dari dokumen yang diterima.
 10. Semua Terma dan Syarat yang dikenakan oleh syarikat dan syarikat mempunyai hak untuk mengubah Terma dan Syarat tanpa memberi notis terlebih dahulu.

Cara Claim Khairat Kematian

Untuk membuat tuntutan, benefisiari dikehendaki menyerahkan dokumen berikut:

 1. Borang Pemberitahuan Tuntutan mesti diisi dan ditandatangani dengan sewajarnya.
 2. Salinan kad pengenalan atau pasport si mati.
 3. Asal & salinan sijil kematian.
 4. Salinan laporan polis (jika ada).
 5. Nombor akaun bank yang sah.

Soalan Lazim Berhubung Manfaat Khairat Kematian

Like kami di FB

Follow by Email
Instagram